Legal Disclaimer Statement

This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information, it is a property of VV-LOG d.o.o. and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error), please notify the sender immediately and delete this e-mail. Any unauthorized disclosure, distribution or copying of the material in this e-mail is strictly forbidden. Opinions contained in this e-mail do not necessarily reflect the opinions of VV-LOG d.o.o..

Izjava o Omejitvi Odgovornosti

To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in / ali privilegirane informacije in so last družbe VV-LOG d.o.o. ter namenjene izključno naslovniku. V kolikor ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj izbrišete. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča družbe VV-LOG d.o.o.